Turismen på Djursland

Revideret turismestrategi for Djursland 2016-2018

Destination Djursland har sammen med aktører i turisterhvervet samt Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune udarbejdet en vækststrategi for turismen på Djursland. Strategien er rammen om en fælles vision for turismen med angivelse af klare mål og en tydelig fordeling af ansvar, gennemførelse og økonomi.

Målsætning:

  • 4% på turismeforbrug pr. år – svarende til 2,35 mia. kr. i 2018.
  • 3% på overnatningstal pr. år – svarende til 1,8 mio. overnatninger i 2018.
  • 2% på beskæftigelse pr. år – svarende til 2650 årsværk i 2018.
  • Mål om samlet besøgstal på alle Djurslands oplevelser - herunder attraktioner, museer mv. på ca. 1,9 mio. i 2018.

Læs mere i turismestrategien: "Mere vækst gennem oplevelser 2016-2018"