Markedsføringsplan 2017

Målet med markedsføringskampagnen for 2017 er igen at sætte fokus på de vildt mange oplevelser, vi har på Djursland, med brug af vores brand ”Djursland – Det vildeste Danmark”.

I regi af Business Region Aarhus har vi mulighed for at synliggøre Djursland som en stærk kystferiedestination på vores udenlandske nærmarkeder, hvor den korte afstand til Aarhus er attraktiv. Ved at gå sammen med de 10 øvrige østjyske kommuner om den udenlandske markedsføring, kan vi fortælle om Djursland som en del af Aarhusregionen. Vi opnår på den måde større gennemslagskraft og kan indgå i større kampagner.

Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad vil sætte fokus på Aarhus og hele Region Midtjylland. Der er allerede stor interesse for Aarhus fra udenlandsk presse. Det tætte samarbejde med VisitAarhus giver også gode muligheder for os på Djursland i denne sammenhæng.

I 2013, 2014 og 2015 havde vi ekstraordinære midler til markedsføring i udlandet. Det har vi ikke i samme omfang i de kommende år. For at fastholde Djurslands synlighed på markederne vil vi fortsat have fokus på PR/presse. Det foregår bl.a. gennem samarbejdet med Business Region Aarhus og VisitAarhus - f.eks. på det norske marked.

For perioden 2016-2018 har vi fastlagt en ny turismestrategi ”Mere vækst gennem oplevelser”. Strategien har fokus på en fortsat udvikling af Djursland som kystferie-destination, hvor turismen bidrager med omsætning, arbejdspladser og oplevelser.

Turismepartnere kan på websiden turismepartner finde aktuel information om turismen på Djursland i form af turismestrategien, indhold i markedsføringskampagner, overnatningstal o.lign. Her er også en beskrivelse af de mange muligheder, man som turismepartner har i samarbejdet med Destination Djursland. Det rummer, udover markedsføring, nemlig også en lang række andre muligheder for den enkelte virksomhed.

Vi arbejder for, at samarbejdet med Destination Djursland fortsat er en attraktiv mulighed for turismevirksomheder indenfor synlighed, onlinesalg, netværk, kompetence-udvikling, forretningsudvikling og service. 
Vi glæder os til, sammen med vores turismepartnere, også i 2017 at synliggøre Djursland overfor danske og udenlandske gæster.

Gennemførte kampagner 2017.

Generelle aktiviteter (flersproget)

Danmark

Norge

Tyskland

Sverige

Holland